Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

W ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają przydomowe oczyszczalnie ścieków. Stanowią one całkowicie bezpieczną możliwość samodzielnego odprowadzania swoich ścieków do gruntu, w którym zostaną rozpuszczone lub do rzeki czy rowu melioracyjnego. Przydomowa oczyszczalnia ścieków działa na zasadzie rozkładania zanieczyszczeń znajdujących się w ściekach na proste związki mineralne, które pod taką postacią, całkowicie przestają być groźne dla przyrody i środowiska naturalnego, i jako, takie mogą być swobodnie odprowadzane np. do najbliższej rzeki. Przydomowa oczyszczalnia może przybrać różnoraką postać zarówno pod kątem konstrukcyjnym, jak i wykorzystywanej technologii pracy. Dzięki możliwościom olbrzymiej różnorodności konstrukcyjnej, każdy gospodarz znajdzie model idealnie pasujący do jego domostwa.sitemap