Bezpieczeństwo przeciwpożarowe nisko

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Jedną z ważniejszych kwestii w stawianej fabryce będzie zapewnienie bezpieczeństwa pracowników. W tym celu inwestor mianował nadzwyczajną komórkę organizacyjną, której głównym zadaniem  będzie dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
Zawodowcy z tej komórki przy współpracy straży pożarnej wypracują strukturę instruowania pracowników w obszaru bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz tłumienia zagrożeniom oraz przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Oprócz tego ich zadaniem będzie zaprojektowanie odpowiednich regulaminów i procedur w przypadku pożaru.
Następnym zadaniem pracowników tej komórki będzie wskazanie każdych czynników, które mogą być prawdopodobnym źródłem pożaru i wykluczenie zagrożenia.
Z uwagi na fakt, że w fabryce będą używane materiały łatwopalne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe będzie nadzorowane przez straż pożarną co sześć miesięcy.


sitemap