Kolektory słoneczne lubliniec

Dotacje na ekologiczne rozwiązania dla twojego domu

Członkostwo w Unii Europejskiej nakłada na Polskę zobowiązanie szanowania przyjętych dyrektyw. Jedna z nich tyczy się m.in. zobowiązania się przez nasz kraj do tego, że ustalony procent wykorzystywanej przez Polskę energii będzie pochodził ze źródeł odnawialnych. By nie narazić się na wysokie sankcje, wprowadzono dotacje dla wszystkich tych, którzy pożądaliby skorzystać z ekologicznych alternatyw. Podział środków zlecono samorządom gminnym oraz powiatowym, które oferują np. dopłaty do pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną. Nierzadko dopłatę można zdobyć również na kolektory słoneczne. O dodatkowe informacje warto pytać w urzędach bądź w firmach zajmujących się instalacją tego rodzaju urządzeń.


sitemap