Komórki somatyczne lesko

Komórki somatyczne a płciowe

Istota ludzka jest organizmem hierarchicznie uporządkowanym. Najmniejszymi jednostkami budującymi nasze ciała są komórki, które tworzą tkanki, a te w następnej kolejności tworzą narządy, budujące układy, np: oddechowy, wydalniczy czy odpornościowy. Rozróżniamy parę podziałów komórek, między innymi na komórki somatyczne oraz płciowe.
Te pierwsze obejmują diploidalny zestaw chromosomów, czyli 46, a drugie haploidalny, to znaczy 23. Komórki płciowe są określane gametami, gdyż w procesie zapłodnienia scalają się ze sobą, tworząc zygotę, będącą początkiem nowego organizmu.
Komórki somatyczne są też stosowane w procesie klonowania. Jedną z takich metod jest pobranie komórki od jednego organizmu oraz materiału genetycznego od drugiego, co pozwala na sklonowanie danego organizmu.


sitemap