Nieruchomości pszczyna

Nieruchomości.

Nieruchomości to jeden z wariantów rzeczy w rozumieniu prawa cywilnego. Obowiązująca w Polsce definicja nieruchomości wypływa z Kodeksu cywilnego oraz wielu innych, licznych nakazów prawnych. Nieruchomości według art. 46 Kodeksu Cywilnego są to „części powierzchni ziemskiej stanowiące odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeśli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności”. 
Można w następstwie tego wywnioskować, iż budynki czy też ich części są nieruchomościami tylko i wyłącznie wtedy kiedy na mocy przepisów wyjątkowych stały się obiektem odrębnej własności. W przeciwnym wypadku są one częściami składowymi nieruchomości. Polskie prawo wyznacza trzy warianty nieruchomości, do których możemy zaliczyć: gruntowe, budynkowe i lokalowe.


sitemap